Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā

Vieta: PII „Gaismiņa”
Atbildīgais: S. Joma, I. Vanaga

Dalībnieki: PII „Gaismiņa” vadības komanda un atbalsta speciālisti

Atgriezties