Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no O. Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Svinīgs brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem

Vieta: Jelgava
Atbildīgais: G. Auza, izglītības iestāžu vadītāji

Dalībnieki: izglītojamie, pedagogi

Atgriezties