Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska, A. Škinča

Mērķauditorija: tālākizglītotāji

Atgriezties