Mācību jomu vadītāju sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone – Gūtmane

Mērķauditorija: mācību jomu vadītāji

Atgriezties