„Ceļā uz jauno valsts aizsardzības koncepciju

Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba zāle
Atbildīgais: G. Auza

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, vidusskolēni

Atgriezties