Darbseminārs "Vecāku un pedagogu sadarbība 21. gadsimta pirmsskolas izglītības iestādē".

Vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”
Atbildīgais: L. Kudreņicka

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” pedagogi

Atgriezties