LOK projekta “Sporto visa klase” atklāšana

Vieta: Rīga
Atbildīgais: sporta skolotāji

Mērķauditorija: projektā iesaistītās klases

Atgriezties