Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Vieta: ZRKAC Metālapstrādes mācību parks

Dalībnieki: Tehnoloģijas vidusskolas 10. klases skolēni

Atgriezties