Karjeras nedēļā jaunieši piedalās līdzdalības akcijā

Karjeras nedēļā jaunieši tika aicināti iesaistīties Eiropas Jaunatnes dialoga procesā un izteikt viedokli par nākotnes darba tirgu tēmā - vai jauniešiem ir pieejamais atbalsts, lai justos droši par savu nākotni darba tirgū. Aktivitātes mērķis bija sniegt jauniešiem iespēju iegūt pirmo pieredzi Eiropas procesu ietekmēšanā, rosināt domāt par nākotnes darba tirgu un veicināt pilsonisko līdzdalību.

Akcijas ietvaros tika izveidots Ideju stabs, uz kura jaunieši varēja paust savu viedokli, rakstot atbildes uz četriem jautājumiem: Kas Tevi uztrauc, domājot par darbu nākotnē? Ko Tu uzskati par labu darbu? Kādas prasmes vai zināšanas Tev pietrūkst, lai justos drošs par savu nākotni? Mūsdienās darba pasaule aizvien vairāk mainās. Kas Tev palīdzētu justies gatavam darba gaitām?

Sniegtās atbildes tika apkopotas, nosūtītas Izglītības ministrijai, kura tās iekļāva Latvijas Nacionālajā ziņojumā. Ideju stabs pabija piecās Jelgavas skolās: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, 4. Vidusskolā, 6. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijā. Paldies skolām par iesaistīšanos! Uz jautājumiem atbildēja arī lauku reģiona skolēni, kuri apmeklēja karjeras nodarbības Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā.

Jauniešu atbildes uz šiem jautājumiem bija sekojošas:

1. Kas Tevi uztrauc, domājot par darbu nākotnē?

Lielākais vairums jauniešu atbildēja, ka atalgojums vai alga, dažus uztrauca, vai alga atbildīs ieguldītajam darbam, vai ar to varēs izdzīvot, vai būs kur dzīvot, vai varēs nomaksāt studiju maksu, vai patiks saviem nākamajiem priekšniekiem. Nākamais viedoklis bija, vai profesija patiks, vai tā būs atbilstoša prasmēm, vai tā būs pieprasīta darba tirgū, vai tā būs pareizā izvēle. Daudzi jaunieši rakstīja, ka viņus uztrauc tas, ka vēl nezina ko īsti grib darīt, kādu profesiju izvēlēties. Jaunieši atzina, ka pietrūkst zināšanu, laba izglītība un izglītības iespējas, viņus uztrauc pašreizējās sekmes un atzīmes. Daudzās atbildēs izskanēja šaubas par prasmēm, ka nespēs izpildīt darba devēja prasības, kvalitatīvi pildīt pienākumus, ka nepieņems darbā. Bija atbildes, kurās parādījās individuālas iezīmes, vai spēs agri piecelties, vai būs gandarījum sajūta, pietiks drosmes, ir  zems pašvērtējums, nepatīk rutīnas darbi, būs jāsatiekas ar svešiem cilvēkiem, būs jābūt jaukam pret citiem. Nākamais viedoklis, kas atspoguļojās atbildēs bija darba iespējas Latvijā, nodokļu politika, negodīgi darba devēji. Tika minētas šaubas, vai pietiks laiks ģimenei. Bija arī individuāli viedokļi, ka satrauc situācija pasaulē un Latvijā, nezināmais un sarežģītais darba tirgus.

2. Ko Tu uzskati par labu darbu?

Lielais vairums jauniešu atbildēja, ka tas ir darbs, kas patīk, sniedz gandarījumu, ir interesants, prieka pilns, kurā pazūd laiks, kurš dara laimīgu. Protams arī atalgojums ir svarīgs, bet pirmajā vietā bija patika, tikai pēc tam sekoja alga. Nākamais viedoklis bija pozitīva atmosfēra kolektīvā un ērta darba vide, lai būtu izaugsmes iespējas, daudzveidība. Daudzi jaunieši atzina, ka tas ir darbs, kurā var palīdzēt citiem. Tika uzskaitītas arī konkrētas profesijas: ugunsdzēsējs, policists, tulks, ginekologs, deputāts, tiesnesis, advokāts, Capoeiras treneris, pilots, zirgu treneris, zobārsts. Bija viedoklis, ka tas ir darbs, kurš nes labumu Latvijai. Lauku reģiona skolas skolēni minēja, ka labs darbs ir tāds, kur nav fiziski jāstrādā.

3.  Kādas prasmes vai zināšanas Tev pietrūkst, lai justos drošs par savu nākotni?

Lielākais vairums jauniešu minēja, ka tās ir zināšanas un prasmes, ļoti daudzi minēja konkrētus mācību priekšmetus. Visvairāk tika pieminēta matemātika un valodas (svešvalodas, gramatika, krievu valoda, latviešu valoda u.c.), tad ķīmija, fizika, anatomija, programmēšana, tehniskas zināšanas. Tika minētas arī rakstura īpašības, visvairāk, pārliecība vai pašpārliecinātība, tad – mērķtiecība, patstāvība, atbildības sajūta, ticība sev. Kāds minēja, ka vajag drosmi, bet pārējo var iemācīties. Daudzi atzina augstākās izglītības nepieciešamību. No prasmēm tika pieminētas - komunikācijas prasmes, sociālās prasmes, prasme pielāgoties jaunai videi, plānošanas un organizēšanas prasmes, emocionālā inteliģence, pietrūks arī ikdienā noderīgas prasmes, kuras skolā nemāca. Bija viedoklis, ka nepietiek laika, ka nevar visu paspēt un pilnvērtīgi izpildīt mājas darbus, ka ir hronisks nogurums, tāpēc bieži slimo. Dažiem nedrošību rada ekonomiskā situācija, nodokļi un Saeima. Mazākumtautības skolā tika minēts, ka pietrūkst valodas lojalitāte.

4. Mūsdienās darba pasaule aizvien vairāk mainās. Kas Tev palīdzētu justies gatavam darba gaitām?

Kopējais viedoklis - ir būtiska laba izglītība, zināšanas un prasmes. Svarīgs ir vecāku un ģimenes atbalsts, tad draugu un citu cilvēku atbalsts. Tika minēti arī konkrēti priekšlikumi: izzināt vēlamo profesiju, vairāk informācijas par iespējām, lai skolā māca lietas, kas noder dzīvē (budžeta plānošana, nodokļi), pieredzes stāsti, profesionāļu padomi, prakse, darba piedāvājumi, nākotnē pieprasītās profesijas. Daži akcentēja, ka jāpaļaujas uz sevi un jābūt pārliecinātam. Tika pieminētas IKT un jaunās tehnoloģijas. Daži rakstīja, ka jābeidz “sēdēt” telefonos, daži, ka pietrūkst normāla skolotāju attieksme un smaidīgi skolotāji.

Apskatot jauniešu sniegtās atbildes, daudzi no tiem pauda līdzīgu viedokli. Bija vērojamas arī iezīmes, kas attiecināmas uz kādu konkrētu skolu. Šie rezultāti ir apkopoti un skolām tos ir iespējams analizēt detalizētāk.

 

Atgriezties