Gudro vecāku skolā sākas otrais mācību gads

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 8. oktobrī sākās otrais mācību gads semināru ciklam “Gudro vecāku skola”. Šī mācību gadā tematika veltīta sākumskolas vecuma bērnu emocionālās veselības jautājmiem.

Pirmajā seminārā bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs ar vecākiem runāja par cilvēka smadzeņu attīstību bērna vecumā. Savu stāstījumu eksperts iesāka ar statiskas datu kopsavilkumu. Skatoties statistiski, psiholoģiskas grūtības ir diezgan izplatītas, vienam no pieciem bērniem mēdz būt funkcionējošas problēmas, kas izpaužas ikdienā, savukārt vienam no desmit bērniem tās klasificējamas kā nopietnas.

Kā norādīja bērnu psihiatrs: “Ir svarīgi par to runāt ne tikai ar jomas speciālistiem, bet arī ar vecākiem, skolotājiem, bērnu pieskatītājiem, jo efektīvas ārstniecības metodes iespējams izmantot gadījumā, ja problēmas tiek laicīgi atpazītas”. Vecākiem ir svarīgi pēc iespējas ātrāk identificēt bērna uzvedības vai attīstības problēmu, jo bērna smadzeņu plasticitāte agrīnā vecumposmā ir tik liela, ka, jo agrāk ar bērnu sākam strādāt, jo vieglākā veidā un labākus rezultātus varam sasniegt.

Ārsts runāja arī par to, ka būtiski ir saprast biopsihosociālo faktoru kopumu, kas ietekmē mūsu psihisko veselību. Apskatot katru faktoru atsevišķi, redzams, ka bioloģiskos mainīt īsti nav mūsu spēkos, bet daudz vienkāršāk ir ietekmēt un mainīt psiholoģiskos un sociālos faktorus.

Piemēram, ja runa ir par uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, tas nozīmē ka problēmas ir ar vadības funkciju, kā mēs sevi vadām, bet tas nav saistīts ar intelektu. Var būt augsts IQ, bet zema vadības funkcija. Tāpēc ārsts aicināja klātesošos izvairīties no pārsteidzīgu secinājumu veikšanas, bet ieteica konsultēties ar speciālistiem.

Klātesošajiem bija arī daudz jautājumu ekspertam par konrētām dzīves situācijām, lai labāk uzzinātu viņa viedokli par to, kā tās risināt un kur vērsties pēc palīdzības.

Seminārā klātienē piedalījās vairāk kā 50 interesentu. Tāpat kā pērn, arī šogad ZRKAC nodrošina visu Gudro vecāku skolas semināru lekcijas daļas tiešraides un to turpmāku pieejamību centra Facebook lapā – www.facebook.com/ZRKAC/ vai tīmekļa vietnē – www.zrkac.lv sadaļā “Video galerija”.

Vecākus un citus interesentus gaidīsim uz otro semināru “Gudro vecāku skolā”, kas notiks 5. novembrī plkst. 18.00, lai kopā ar Marte Meo terapeiti, kognitīvi biheiviorālo terapeiti Gunitu Kleinbergu runātu par tēmu “Bērna patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstība un motivācijas veidošana”.

Semināri notiks reizi mēnesī līdz 2020. gada martam. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēlēties sev interesējošās tēmas. Nodarbības tiek īstenotas projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties