Jelgavas uzņēmējas piedalās starptautiskā sieviešu konferencē
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Šīs programmas ietvaros Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-22 EWA) realizācijā, kura ietvaros grupai Jelgavas uzņēmējām bija iespēja piedalīties starptautiskajā sieviešu konferencē "Austrumi un Rietumi tiekas Sanktpēterburgā”, kura noritēja no 17. - 19. оktobrim Sanktpēterburgā. Konferenci organizēja projekta vadošais partneris - profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sankt Pēterburga).

Projekta partneri ir:

  • Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava);
  • Biedrība “Mentori” (Rīga);
  • Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava).

Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot virtuālu starptautisku izstādi, kurā piedalās arī 11 Jelgavas uzņēmējas.

Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā: http://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Atgriezties