Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Vieta: Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, Meiju ceļā 9
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII "Ķipari" vadības komanda un atbalsta speciālisti

Atgriezties