Inovatīvā prakse un pieredze izglītojamo motivācijas paaugstināšanā

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, A. Celms

Dalībnieki: skolu direktori

Atgriezties