Aktuālās nostādnes ZPD

Vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā
Atbildīgais: I. Mazūdre

Dalībnieki: ZPD koordinatori

Atgriezties