Reģionālā skolotāju konference "Skolēna mācīšanās iedziļinoties"

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: I. Bandeniece, E.Slokenberga

Dalībnieki: Pēc pieteikuma: https://forms.gle/gKX8CwJ6f3gho2WW9

Atgriezties