Seminārs matemātikas mācību jomas vadītājiem

Vieta: Rīga
Atbildīgais: M. Jirgensone

Dalībnieki: matemātikas mācību jomas vadītājs

Atgriezties