Seminārs tehnoloģiju mācību jomas vadītājiem

Vieta: Rīga
Atbildīgais: S. Titova

Dalībnieki: tehnoloģiju mācību jomas vadītājs

Atgriezties