Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā

Vieta: Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, Meiju ceļā 9
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: PII „Sprīdītis” vadības komanda un atbalsta speciālisti

Atgriezties