Elektronisko tekstilizstrādājumu veidošanas iespējas "Datorika" un "Mājturība un tehnoloģijas" mācību priekšmetu stundās

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija, 223. kabinets
Atbildīgais: R. Matrosova

Dalībnieki: informātikas un mājturības skolotāji

Atgriezties