Digitālā pratība un medijpratība kā mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa mērķis un līdzeklis

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: R. Tīrumniece

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma ritma.tirumniece@gmail.com

Atgriezties