Inovatīvas mācību stundas organizēšana un caurviju prasmju pielietošana skolēnu izziņas aktivitātēs un radošuma veicināšanā dabas zinātņu, vizuālās mākslas un mājturību tehnoloģiju stundās

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: R. Tīrumniece

Dalībnieki: dabaszinību, vizuālās mākslas un mājturību tehnoloģiju pedagogi pēc pieteikuma ritma.tirumniece@gmail.com

Atgriezties