Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas sanāksme "Mācīšanās lietpratība mācību jomā"

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: D. Blūma

Dalībnieki: kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāji

Atgriezties