Seminārs sākumskolas mācību jomas vadītājiem

Vieta: Rīga
Atbildīgais: E. Dinsberga, Dz. Zingule

Dalībnieki: sākumskolas jomas vadītāji

Atgriezties