Seminārs skolu direktora vietniekiem izglītības jomā "Izglītojamā izaugsme un prasmju attīstība ilgtermiņā"

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: L. Stepanova, T. Aleksandrova

Dalībnieki: direktora vietnieki izglītības jomā

Atgriezties