Mācību jomu vadītāju pieredzes brauciens uz Valmieru (darba seminārs ar Liepājas un Valmieras mācību jomu vadītājiem)

Vieta: Valmiera
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pilsētas mācību jomu vadītāji

Atgriezties