Skolēnu praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: L. Vilcāne, I. Mazūdre

Dalībnieki: vecāki pēc pieteikuma

Atgriezties