Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas pedagogi

Atgriezties