Izglītības iestāžu logopēdu un speciālo pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

Vieta: Rīgas sākumskola "Valodiņa"
Atbildīgais: I. Vanaga

Dalībnieki: izglītības iestāžu logopēdi un speciālie pedagogi pēc pieteikuma: ilva.vanaga@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties