Darba seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem ar skolu psihologu asociācijas vadītāju I. Grāvīti

Vieta: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Atbildīgais: I. Vanaga, L. Stepanova

Dalībnieki: Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un skolu direktori

Atgriezties