Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

Vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: 2000.-2003. gados dzimušie jaunieši

Atgriezties