Iespēja sievietēm - uzņēmējām atrast sadarbības partnerus ārvalstīs

Sievietes - uzņēmējas! Aicinām sūtīt informāciju par savu uzņēmumu vai veikto saimniecisko darbību, lai to ievietotu starptautiskā katalogā, kas dos iespēju meklēt jaunus sadarbības partnerus ārvalstīs. Katalogs tiks prezentēts starptautiskā sieviešu konferencē "Austrumi un Rietumi tiekas Sanktpēterburgā", projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) ietvaros.

Pieteikt savu uzņēmumu iespējams atsūtot 2-3 foto (jpg. vai citā attēla formā) un sekojošu informāciju latviešu, krievu un angļu valodās:

  • Uzņēmuma nosaukums (idejas nosaukums)
  • Izveides gads
  • Informācija par vadītāju (vārds, uzvārds)
  • Adrese
  • www (ja ir)
  • e-pasts
  • Darbības pamatveids (veidi)
  • Foto (2 -3)
  • Brīvā formā (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju): biznesa idejas apraksts; pierobežas sadarbības mērķi; ko var piedāvāt projekta teritorijām; kādu partneru meklēšanā uzņēmums ir ieinteresēts.

Informāciju gaidām līdz 25.septembrim.

Informāciju sūtīt uz e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā: http://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Atgriezties