ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: I. Mazūdre

Dalībnieki: pedagogi - karjeras konsultanti

Atgriezties