Jelgavas Valsts ģimnāzijas atklāšanas un jaunā mācību gada uzsākšanas svētki

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Bandeniece

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki, pedagogi

Atgriezties