Aktualitātes skolvadībā

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: G. Auza

Dalībnieki: skolu direktori

Atgriezties