Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde

Vieta: Sadarbībā ar izglītības iestādēm
Atbildīgais: A. Škinča, A. Skalde

Dalībnieki: skolotāji

līdz 14. oktobrim

Atgriezties