Olimpiskā diena

Vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: izglītības iestādes, skolu komandas

Atgriezties