Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Vieta: Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, Meiju ceļā 9
Atbildīgais: G. Auza, L. Vilcāne

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

Atgriezties