Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām
Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: G. Auza, L. Stepanova, S. Joma, R. Kupčs

Dalībnieki: izglītības iestāžu vadītāji

Atgriezties