Skolēnu domes sanāksme

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: I. Mazūdre, E. Šulca

Dalībnieki: skolēnu domes deputāti

Atgriezties