Pieredzes apmaiņas seminārs "Atbalsta pasākumi un starpinstucionālā sadarbība"

Vieta: Daugavpils izglītības iestādes
Atbildīgais: L. Vilcāne, I. Mazūdre

Dalībnieki: izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā un sociālie pedagogi

Izbraukšana 7.00

Atgriezties