Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finansiālam atbalstam
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

3. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, notika informatīvs seminārs "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finansiālam atbalstam". Semināram tika aicināti piedalīties interesenti, kas vēlās iegūt informāciju, iesaistīties un saņemt  finansiālu atbalstu kādā no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām: 

 • NEVALSTISKĀM ORGANIZĀCIJĀM
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programma NVO

  Programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.
 • VALSTS UN PAŠVALDĪBU DARBINIEKIEM
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija”

  Programma atbalsta valsts un pašvaldību un to pakļautības iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.
 • KULTŪRAS DARBINIEKIEM
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”
  Programma atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
 • STUDENTIEM, SKOLĒNIEM UN PASNIEDZĒJIEM
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Nordplus”

  Programma, kas sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Informācija par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām www.norden.lv

Atgriezties