Apmācības 7.-9. klašu pedagogiem "Psihiskā veselība un seksuālā un reproduktīvā veselība"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 15. augustā pl. 10:00 - 16:45 notiks bezmaksas apmācības 7.9. klašu pedagogiem "Psihiskā veselība un seksuālā un reproduktīvā veselība". Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetenci veselības izglītības jautājumos, kā arī sniegt ierosmes praktisko aktivitāšu īstenošanai klasēs. Apmācību ilgums - 8 akadēmiskās stundas. Apmācībā iekļautās tēmas un dienas kārtība skatāma pielikumā.
Plašāka informācija: zane.kazaka@divigani.lv, 26489938.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzam reģistrēties zemāk redzamajā saitē (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo tēmu un pilsētu):
https://forms.gle/7ERY4NwZa1pmTmiW9.

Reģistrējoties, lūdzu, precīzi norādiet pieprasīto informāciju – tā nepieciešama korektai apmācību organizēšanai un pilnvērtīgai dokumentu sagatavošanai.

Apmācību noslēgumā tiks izsniegta apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides "A programmas" apguvi atbilstoši MK 2018.gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569.

ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros īstenotas “Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības jautājumiem”.

 

 

 

Atgriezties