Kursi „Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”

19. augustā  pl. 10:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks kursi „Mācību procesa  īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”.

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par izziņas darbības traucējumu būtību, mācīsies atpazīt skolēnu mācīšanās traucējumus. Apgūs paņēmienus un metodes, kas palīdzēs skolēniem kompensēt mācīšanās traucējumus mācību procesā.

Pedagogi veidos skolēnu individuālos izglītības plānus, veidos sadarbības plānus ar atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, lai veiksmīgāk realizētu skolēna izglītības vajadzības.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 un Nr. 173.

Dalības maksa - 54 EURO.

Lūdzam semināru dalībniekus pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu https://forms.gle/FbEnBgByTuT7Rdpk8  līdz 15.augustam.

Atgriezties