Kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā”

21 . augustā pl. 10:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā”.

Kursu programma veidota, lai pedagogi iepazītos ar skolēnu mācīšanās traucējumiem – disleksiju, disgrafiju un diskalkuliju, un prastu sniegt profesionālu palīdzību savās mācību stundās. Pedagogi iepazīsies ar mācību traucējumu ietekmi uz skolēnu  uzvedību, saistību ar citiem mācību priekšmetiem, veidos skolēna individuālo mācību plānu. Mācību starplaikā plānots mājas darbs.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 un Nr. 173.

Dalības maksa – 18 EURO

Lūdzam semināru dalībniekus pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu https://forms.gle/FbEnBgByTuT7Rdpk8  līdz 15.augustam.

Atgriezties