“Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā”
Vieta: Svētes 33
Atbildīgais: Skaidrīte Bukbārde

Profesionālās kompetences pilnveides kursi Mašīnbūves un Metālapstrādes nozares profesionālās izglītības  pedagogiem, prakšu vadītājiem

 

 

Norises laiks: 2019.gada 6.-7.jūnijs

 

Programmas apjoms: 32 stundas (18 stundas klātienes nodarbības, 14 stundas patstāvīgais darbs e- vidē, darbs ar materiāliem)

Papildus informācija:

Skaidrīte Bukbārde (ZRKAC direktores vietniece) 29337980, Māris Ernstsons (ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs) 26171465

 

 

Atgriezties