Programmas “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” praktikums

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: programmas dalībnieki

Atgriezties