Mācību gada noslēguma pasākums "Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogi

Atgriezties