Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei

Vieta: Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
Atbildīgais: Direktoru vietnieki

Dalībnieki: skolēni

No 15. līdz 22. maijam

Atgriezties