Mācību jomu vadītāju sanāksme

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: pilsētas mācību jomu vadītāji

Atgriezties