„Diagnosticējošā vērtēšana”

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: B. Daģe, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: dabaszinātņu pedagogi

Atgriezties